Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista


nähtävänä olevat Kaavat

Haudankorva III E -asemakaavaa koskeva ehdotus 11.5.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 10.10 - 8.11.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös näillä sivuilla.

Kaava-aluetta on rajattu ehdotusvaiheessa käsittäen nyt Renorintien varrella olevan kiinteistön 6-165-26 sekä Loimijoen ranta-aluetta ja siihen liittyvää peltoaluetta. 

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 8.11.2022 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 3.10.2022
 Kaupunginhallitus

Korkeavaha II C -asemakaavaa koskeva ehdotus 11.7.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.9. - 28.10.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös näillä sivuilla.
 
Asemakaavan muutos käsittää Saksankadun, Urheilukentänkadun, pohjoisessa maiseman muodostaman harjanteen ja suunnitellun itäisen ohitustien välisen alueen. Ehdotusvaiheessa kaava-aluetta on laajennettu käsittämään suojattu entinen Finlaysonin kaatopaikka-alue Kaukjärven länsipuolella.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy kortteleiden 367 ja 1410 - 1415 sitovat tonttijakoehdotukset.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava nähtävänäoloaikana, viimeistään 28.10.2022 klo 15, kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 16.9.2022
Kaupunginhallitus

Pilvenmäki III D -asemakaavaluonnos 7.7.2022, joka koskee Paavolan kaupunginosan korttelia 521 ja erityisaluetta Uusiokadun itä- ja pohjoispuolella, on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 10. - 24.10.2022 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina, sekä näillä sivuilla.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

 Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

 Forssassa 3.10.2022
Tekninen ja ympäristötoimi 

Kaavoituskatsaus 2021 - 2022

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.