aA
 
 
aA
 

Kaavoitus

Näkymä linjalta Kalliomäestä.
 
 
 


  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Ajankohtaista
 • Keskusta II E asemakaavaehdotus 31.8.2018
  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.10.2018 asemakaavamuutoksen. Valitusaika hyväksymispäätöksestä on 30 vrk.
 • Tölö III E asemakaavamuutos sekä siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan 16.9.2018 vireille tulleeksi. Kaavamuutos käsittää tulevan monitoimikeskuksen sekä siihen liittyvät muut alueet Eteläisen puistokadun, Yhtiönkadun, Valtatien 2 ja Lehmuskadun välisellä alueella.
NähtävÄnä olevat kaavat
 • Sortohaka II C asemakaavaehdotus 20.7.2018 ja siihen liittyvä tonttijakoehdotus
  ovat maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 24.9. - 15.10.2018 Forssan kaupungin teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon kolmannessa kerroksessa.
   
  Asemakaavan muutosalue sijaitsee Tampereentien, Sortohaankadun, Sortohaanraitin ja Aleksinkadun välisellä alueella käsittäen Keskustan kaupunginosan korttelit 323, 324 ja korttelin 325 tontit 5, 12 - 15 sekä katualueita. Asemakaavaehdotukseen sisältyy kyseisten kiinteistöjen sitovat tonttijakoehdotukset.
   
  Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 15.10.2018 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa.
   
  Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360.
   
  Forssassa 14.9.2018
  Kaupunginhallitus


Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus
Kaavoituskatsauskartta

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.3.2018 vuoden 2018 kaavoituskatsauksen, jonka yhteydessä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireille seuraavat uudet kaavoitushankkeet:

Korkeavaha I BLunttila II EUusikylä III B ja Kaikula IV A asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

 
 

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu - Kaavoitus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Sirkka Köykkä
kaupunginarkkitehti
03 4141 5342
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Anne Seppälä
kaavoitusinsinööri
03 4141 5360
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tuomo Hirvonen
projekti arkkitehti
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
 
Linkit
 

Linkit