Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista


nähtävänä olevat Kaavat

KOJO osayleiskaavaehdotus 12.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti 2. vaiheen ehdotuksena nähtävänä 2.1. 2023 - 31.1. 2023 maankäytön suunnitteluyksikössä kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18.  Kaupungintalo on avoinna yleisölle ma-pe klo 9–15.  

Osayleiskaava-alue sijaitsee Koijärvellä Forssan keskustasta pohjoiseen, Urjalaan johtavan seututie 284:n varrella Kojon kyläkeskittymässä ja sen ympäristössä. 

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 31.1.2023 ko 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62, 30101 Forssa tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@forssa.fi           

 Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342 sirkka.koykka@forssa.fi

 Forssassa 28.11. 2022
Kaupunginhallitus

Kaavoituskatsaus 2021 - 2022

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

Nyt on tekeillä vuoden 2023 kaavoituskatsaus, joka pyritään samaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn vuoden alussa.