aA
 
 
aA
 

Kaavoitus

Näkymä linjalta Kalliomäestä.
 
 
 


  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Ajankohtaista
  • Lamminranta I A asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.5.2019. Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
  • Kaavoituskatsausta 2019 käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 20.3.2019. Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa ehkä kevään aikana.
NähtävÄnä olevat kaavat
  • Keskusta läntinen osayleiskaava -luonnos 18.2.2019 koskee Kuhalan ja Talsoilan kaupunginosien aluetta, jota rajaavat Valtatiet 2 ja 10, Yhtiönkatu, Eteläinen Puistokatu, Rautatienkatu ja Turuntie.

    Osayleiskaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 15.4 - 20.5.2019 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina.

    Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa osayleiskaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

    Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus
Kaavoituskatsauskartta

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.3.2018 vuoden 2018 kaavoituskatsauksen, jonka yhteydessä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireille seuraavat uudet kaavoitushankkeet:

Korkeavaha I BLunttila II EUusikylä III B ja Kaikula IV A asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

 
 

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu - Kaavoitus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Sirkka Köykkä
kaupunginarkkitehti
03 4141 5342
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Anne Seppälä
kaavoitusinsinööri
03 4141 5360
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tuomo Hirvonen
projekti arkkitehti
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
 
Linkit
 

Linkit