RATASMÄKI II ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos käsittää Kuulalaakerintien länsipuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 582 ja siihen liittyvän katualueen. 

Kaupunginarkkitehti on  27.3.2024 päättänyt laittaa merkitykseltään vähäisen asemakaavamuutoksen vireille. Kaavamuutoksesta on valmistunut ehdotus 2.4.2024, joka tulee virallisesti nähtäville 8.-22.4.2024.

NÄHTÄVÄNÄ

Ratasmäki II -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 2.4.2024 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 8.-22.4.2024 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, ma-pe klo 9-15.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy Pikkumuolaan kaupunginosan korttelin 582 tontin 4 sitova tonttijakoehdotus.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginarkkitehdille ja toimitettava nähtävänäoloaikana, viimeistään 22.4.2024 klo 15, kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.


EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (2.4.2024), kaupunginarkkitehti 4.4.2024