Linikkala II A asemakaavamuutos

Hämeentien eteläpuolisten kortteleiden asema keskustassa on muuttunut merkittä­västi kun hypermarket on valmistunut niiden eteläpuolelle. Linikkala II A kaavarajaus on muuttunut kun korttelit 82, 87, 88 ja asumiseen osoitettavissa oleva osa korttelia 1084 on siirretty tarkasteltavaksi Linikkala IV -kaavassa.  Asema­kaavan muutoksessa on tarkoitus tutkia uudelleen osaa korttelin 1084 alueesta. Korttelit ovat rakennettuja ja niillä on liike- ja pienteollisuustoimintaa. 

Kaavasta valmistellaan luonnosta, joka edellyttää Hämeentien katualueen uudelleen tarkastelua, jossa tutkitaan mm. kiinteistöiden liittymäpaikat sekä ajokaistojen lukumäärät ym. katusuunnitteluun liittyviä asioita.

Asemakaavamuutosta koskeva luonnos on valmistunut 2.2.2024. Luonnosta käsiteltiin luonnosvaiheen kuulemista varten yhdyskuntalautakunnassa 25.4.2024 ja kaupunginhallituksessa 6.5.2024. Luonnosvaiheen nähtävänäolo on 20.5.-17.6.2024.

- Lisätietoja antaa  kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

NÄHTÄVÄNÄ

Maankäytön suunnittelussa on laadittu Linikkala II A -asemakaavamuutosta koskeva luonnos 2.2.2024, joka käsittää Hämeentien ja Lyseokadun välisen korttelin 1084 (osa).

Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 20.5. - 17.6.2024 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, ma-pe klo 9-15, sekä näillä sivuilla.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kaavoittajan tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen paikalla olon varmistamiseksi. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä (kesäkuussa), p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Forssassa 8.5.2024
Kaupunginhallitus

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (2.2.2024), yla 25.4.2024, kh 6.5.2024