pilvenmäki iii d -asemakaava ja ASEMAKAAVAMUUTOS

Alueen maanomistajat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksen korttelialueen laajentamiseksi voimajohtolinjojen suuntaan, koska Fingrid Oyj:n uuden voimalinjan paikka on uusissa suunnitelmissa osoitettu nykyisen johtokäytävän itäpuolelle. Nyt voidaan myös asemakaavallisesti osoittaa liiketoiminnan kehittäminen ja rakentaminen tälle lisäalueelle, joka on jo rajoittavien määräyksien mukaisesti teollisuuskäytössä.

Kaavasta on valmistunut ehdotus, jota käsiteltiin kaupunginhallituksessa  25.3.2024 virallista nähtävänäoloa varten, joka oli 2.4.-2.5.2024.  
Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Nyt kaavaa valmistellaan hyväksymiskäsittelyä varten.
- Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 360, anne.seppala@forssa.fi

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (12.12.2023), kh 25.3.2024, nähtävänä 2.4.-2.5.2024

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (7.7.2022), yla 29.9.2022