pilvenmäki iii d -asemakaava ja ASEMAKAAVAMUUTOS

Alueen maanomistajat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksen korttelialueen laajentamiseksi voimajohtolinjojen suuntaan, koska Fingrid Oyj:n uuden voimalinjan paikka on uusissa suunnitelmissa osoitettu nykyisen johtokäytävän itäpuolelle. Nyt voidaan myös asemakaavallisesti osoittaa liiketoiminnan kehittäminen ja rakentaminen tälle lisäalueelle, joka on jo rajoittavien määräyksien mukaisesti teollisuuskäytössä.

Kaavasta on valmistunut ehdotus, jota käsiteltiin kaupunginhallituksessa  25.3.2024 virallista nähtävänäoloa varten, joka on 2.4.-2.5.2024.
- Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 360, anne.seppala@forssa.fi

NÄHTÄVÄNÄ

Pilvenmäki III D -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 12.12.2023, joka koskee Uusiokadun itä- ja pohjoispuolella olevaa Paavolan kaupunginosan korttelia 521 ja erityisaluetta, on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 2.4. – 2.5.2024 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, ma-pe klo 9-15, sekä näillä internetsivuilla.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy Paavolan kaupunginosan korttelin 521 tontin 5 ja tontin 6 sitovat tonttijako -ehdotukset.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava nähtävänäoloaikana, viimeistään 2.5.2024 klo 15, kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa, tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360.

Forssassa 28.3.2024
Kaupunginhallitus

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (12.12.2023), kh 25.3.2024

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (7.7.2022), yla 29.9.2022