Uusikylä II M asemakaavamuutos

Kaavamuutoksella tutkitaan Palotorin ja siihen liittyvien katualueiden ja kaupungin kiinteistön uusia järjestelyjä pysäköinnin suhteen. Lisäksi kaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen kiinteistölle 61-7-32-8 ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.