PAAVOLA  I G  ASEMAKAAVAMUUTOS

Yhdyskuntalautakunta käsitteli 13.11.2019 Rautatienkadun katualueen
vuokraamista korttelissa 15 sijaitsevan teollisuusalueen pysäköintikäyttöön. Vuokrauksen yhteydessä päätettiin, että pysyvä ratkaisu tehdasalueen ympäristön maankäyttöön tulee tehdä asemakaavan muutoksen kautta. 

Asemakaavassa täsmennetään eri käyttötarkoitukseen varattavien alueiden lopulliset pinta-alat sekä korttelin maankäyttötilanne esimerkiksi huomioiden vt:n rinnalla kulkevan käytössä olevan ajoyhteyden tarkastelu ja Kuhalanojaan (Räynynoja) liittyvät luonnon monimuotoisuuden arvot. Kaavaan on otettu mukaan myös Rautatienkadun eteläpuolen teollisuusaluekokonaisuus. Tällä alueella sijaitsee TUKESin kemikaalilaitosten Seveso
III -direktiivin mukainen Saint-Gobain Forssan tehtaan toimintaperiaateasiakirjalaitos, jonka konsultointivyöhykkeen rajaus ulottuu myös kaava-alueen ulkopuolelle.

Kaava-alueesta on valmistunut luonnos 22.11.2023, jota jota käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 22.2.2024 ja kaupunginhallituksessa 4.3.2024 luonnosvaiheen kuulemista varten, joka oli 18.3.-15.4.2024.
Nyt kaavasta on valmisteilla ehdotus ja siihen liittyvä liikenneselvitys.

Lisätietoja antaa  kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI (22.11.2023), yla 22.2.2024, kh 4.3.2024, nähtävänä 18.3. - 15.4.2024