RATASMÄKI I ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutos käsittää Ratastien pohjoispuolella kaupungin omistuksessa olevan korttelin 583 ja siihen liittyvät erityis- ja katualueet. 

Kaupunginarkkitehti on  13.3.2024 päättänyt laittaa merkitykseltään vähäisen asemakaavamuutoksen vireille.

Kaupunginarkkitehti on hyväksynyt ehdotuksen 10.4.2024 viranhaltijapäätöksellä.
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei valitettu. Kaava on kuulutettu voimaan, virallinen voimaantulopäivä on 23.5.2024.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI (14.3.2024), nähtävänä 25.3. - 8.4.2024