aA
 
 
aA
 

Tilinpäätökset

Kuvassa Forssan kaupungin talousarvio 2017 -kirja.
 
 

Tilinpäätökset

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2017 kokouksessaan  11.6.2018

Taloustietoja tilinpäätöksestä 2017

Talouden tunnuslukujen kehitys 2011-2017 (pdf)

 
 
Linkit
 

Linkit