Ympäristönsuojelun lomakkeet

Sivun päivitys on kesken. Jos lomaketta ei löydy alta, niin kannattaa käyttää vasemmassa reunassa olevaa asiakohtaista valikkoa.

POIKKEAMINEN jätevesien käsittelyn MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen on 31.10.2019. 
Poikkeamishakemuksia otetaan jo vastaan, mutta päätökset tehdään 1.11.2019 alkaen.

Poikkeamispäätös on maksullinen ja maksu perustuu tuntitaksaan. Kuntien taksoissa on jonkin verran eroja ja hinnat vaihtelevat  välillä 38 €  - 48 € /tunti.  Poikkeamispäätöksen hinta hakemuksen valmiudesta  riippuen on n. 200 -300 €.

Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma /selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Päivitetty 13.9.2019