ELINVOIMAKATSAUKSET 2022

Elinvoimakatsaukset vuodelta 2022.

ELINVOIMAKATSAUS, JOULUKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste on noussut yhden prosenttiyksikön marraskuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla laaja työttömyys on hieman noussut (0,8 prosenttiyksikköä) marraskuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla työttömien määrä on noussut marraskuun tilanteeseen verrattuna (+141 henkilöä), mutta laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-73 henkilöä).

Seutukunnalla lomautettujen määrä on noussut sekä marraskuun tilanteeseen verrattuna (+50 henkilöä) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (+57 henkilöä).  Alle 25-v. työttömien määrä on noussut marraskuun tilanteeseen verrattuna (+33 henkilöä), mutta laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-8 henkilöä). Ptkäaikaistyöttömien määrä on laskenut marraskuun tilanteeseen verrattuna (-9 henkilöä), kuten myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-108 henkilöä).

Väkiluku seutukunnalla on vähentynyt niin marraskuun tilanteeseen verrattuna (-19) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-316).

Avoimien työpaikkojen määrä laskentapäivänä on kasvanut marraskuun tilanteeseen verrattuna (+129), mutta vähentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-165). Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana ovat lisääntyneet niin marraskuun tilanteeseen verrattuna (+121), mutta ovat vähentyneet vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-111)

Joulukuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, MARRASKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste on hieman noussut (+0,2 %) lokakuun tilanteeseen verrattuna. Seutukunnalla laaja työttömyys on hieman noussut (+0,1 %) lokakuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla työttömien määrä on noussut lokakuun tilanteeseen verrattuna (+24), mutta laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-120). Seutukunnalla lomautettujen määrä on noussut sekä lokakuun tilanteeseen verrattuna (+40) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (+14). Alle 25-v. työttömien määrä on laskenut lokakuun tilanteeseen (-14), kuten myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-24). Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut lokakuun tilanteeseen verrattuna (+2), mutta on laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-88).

 Väkiluku seutukunnalla on vähentynyt niin lokakuun tilanteeseen verrattuna (-19) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-340).

Avoimien työpaikkojen määrä laskentapäivänä on vähentynyt lokakuun tilanteeseen verrattuna (-118), kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-112). Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana ovat vähentyneet niin lokakuun tilanteeseen verrattuna (-50) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-85). Avoimia työpaikkoja seutukunnalla on kuitenkin edelleen tarjolla hyvin!

Marraskuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, LOKAKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste sekä laaja työttömyys ovat hieman laskeneet elokuun tilanteeseen verrattuna. Seutukunnalla työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-206).

Seutukunnalla lomautettujen määrä on noussut syyskuun tilanteeseen verrattuna, mutta on laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Alle 25-v. työttömien määrä on laskenut syyskuun tilanteeseen, kuten myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt samana syyskuun tilanteeseen verrattuna, mutta on laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Väkiluku seutukunnalla on lisääntynyt syyskuun tilanteeseen verrattuna (+18), mutta vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna seutukunnan väkiluku on vähentynyt (-343).

Avoimia työpaikkoja seutukunnalla on edelleen tarjolla runsaasti, mutta niin laskentapäivänä kuin myös kuukauden aikana avoimien työpaikkojen määrä on pienentynyt niin syyskuun tilanteeseen kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lokakuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, SYYSKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste sekä laaja työttömyys ovat hieman laskeneet elokuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla lomautettujen ja alle 25-v. työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrät ovat laskeneet vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Elokuun tilanteeseen verrattuna lomautettujen määrä on hieman noussut, mutta alle 25-v. työttömien määrä sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt.

Väkiluku seutukunnalla on vähentynyt niin elokuun tilanteeseen (-59) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-368).

Avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla runsaasti, mutta niin laskentapäivänä kuin myös kuukauden aikana avoimien työpaikkojen määrä on pienentynyt niin elokuun tilanteeseen kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Syyskuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, ELOKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste sekä laaja työttömyys ovat laskeneet heinäkuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla lomautettujen, alle 25-v. työttömien määrä sekä pitkäaikaistyöttömien määrä ovat laskeneet heinäkuun tilanteeseen verrattuna, sekä myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. 

Väkiluku seutukunnalla on vähentynyt niin heinäkuun tilanteeseen (-35) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-336).

Avoimien työpaikkojen määrä on hieman laskenut heinäkuun tilanteeseen verrattuna, mutta avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti.

Elokuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, HEINÄKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste ja laaja työttömyys ovat hieman nousseet kesäkuun tilanteeseen verrattuna.

Seutukunnalla lomautettujen sekä alle 25-v. työttömien määrä on noussut kesäkuun tilanteeseen verrattuna, mutta ovat kuitenkin pienempiä vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä seutukunnalla on pysynyt lähes samana kesäkuun tilanteeseen verrattuna, mutta laskenut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Väkiluku seutukunnalla on vähentynyt niin kesäkuun tilanteeseen (-42) kuin myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna (-345).

Seutukunnalla avoimien työpaikkojen määrä on hieman laskenut kesäkuun tilanteeseen verrattuna, mutta vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna avoimia työpaikkoja on enemmän. 

Heinäkuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, KESÄKUU 2022

Seutukunnalla työttömyysaste, laaja työttömyys ja alle 25-vuotiaiden työttömyys ovat nousseet, sekä aktivointiaste on laskenut toukokuun tilanteeseen verrattuna. Väestön määrä seutukunnalla on vähentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna 320 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä seutukunnalla on pysynyt samana toukokuun tilanteeseen verrattuna. Lomautettujen määrä on laskenut toukokuun tilanteeseen verrattuna, mutta vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna se on korkeampi. Avoimien työpaikkojen määrä on noussut toukokuun tilanteeseen sekä vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Kesäkuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, TOUKOKUU 2022

Seutukunnalla huhtikuun tilanteeseen verrattuna työttömyysaste, laaja työttömyys, lomautettujen määrä sekä alle 25-vuotiaiden työttömyys ovat laskeneet. Pitkäaikaistyöttömien määrä on melko sama kuin huhtikuussa 2022. Seutukunnalla työttömien määrä on vähentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna 227 henkilöä. Seutukunnallisesti väestömäärä on vähentynyt 333 henkilöä vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Seutukunnallisesti avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla, verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen lisäystä on 153 kappaletta.

Toukokuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, HUHTIKUU 2022

Laaja työttömyys, työttömyysaste, alle 25-vuotiaiden työttömyys ja lomautettujen määrä on laskenut sekä aktivointiaste on noussut. Pitkäaikaistyöttömyys on myös hieman laskenut. Avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti tarjolla.

Huhtikuun elinvoimakatsaus

ELINVOIMAKATSAUS, MAALISKUU 2022

Alle 25-vuotiaiden työttömyys, lomautettujen määrä sekä laaja työttömyys on laskenut.  Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla.

Maaliskuun elinvoimakatsaus

 

ELINVOIMAKATSAUS, HELMIKUU 2022

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alusta. 

Helmikuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, TAMMIKUU 2022

Työllisyystilanne on edelleen melko hyvä ja avoimia työpaikkoja on saatavilla.

Tammikuun elinvoimakatsaus (pdf)