Osavuosikatsaukset

Kaupungin talousohjeistuksen mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden ja konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille  31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. vallinneen tilanteen mukaan. Osavuosikatsaukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024  kokouksessaan 6.5.2024.