Osaavasti yrityksiin

Vipuvoimaa EU:lta logoEuroopan sosiaalirahasto logo

Osaavasti yrityksiin -hankkeessa haettiin ratkaisuja työn ja tekijän kohtaamiseen. Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden ESR-rahoitteinen hanke oli käynnissä vuosina 2018-2020. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus. Hankkeen aikana kehitettiin tuotteita ja työkaluja nuorten työllistymisen edistämiseksi ja yritysten rekrytoinnin tukemiseksi, tiivisti yhdessä verkostokumppaneiden kanssa. Käytössä olevat työkalut esitellään alla. 


Hankkeen aikana kehitetyt palvelutuotteet

Palvelut työnhakijalle  

Kuvassa nuori nainen

Työnhaun koulutukset tarjoavat nuorille selkeitä vinkkejä työnhaun eri vaiheisiin. Kolmella videolla ja koulutuskokonaisuudella käsitellään hyvän CV-kuvan kriteereitä, työnhaun mokia sekä yleisimpiä työhaastattelukysymyksiä ja vastausvinkkejä. Saat käyttöösi koulutuskokonaisuuden vetäjän taustamateriaalin lähettämällä sähköpostia jukka.lidman(at)forssa.fi. Katso myös koulutusmateriaalista koostetut vinkit Ohjaamo Forssan Instagramista. 

Nuorten yrittäjyystuki on Forssan kaupungin maksama tukiraha 18–25-vuotiaille forssalaisille nuorille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä ja työllistää itsensä esimerkiksi kesäyrittäjinä. Tuki on suuruudeltaan 250 euroa ja sen avulla kaupunki kannustaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen vaihtoehtona. Ohjaamo Forssan kautta nuori saa apua, neuvontaa ja tukea liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.  

Palvelut työnantajalle  

Kuvassa mies

Palvelut yrittäjille -kokonaisuus kokoaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnatut julkiset palvelut kätevästi yhdelle sivustolle. Forssan Yrityskehityksen nettisivuille rakennettu kokonaisuus tarjoaa tietoa rekrytointivaihtoehdoista ja rekrytointiin liittyvistä tuista, aloittavan yrittäjän palveluista, liiketoiminnan kehittämisestä, rahoitusvaihtoehdoista, omistajanvaihdoksesta sekä vapaista toimitiloista. Sivusto toimii tietopakettina myös nuorille yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä ohjaustoimintaa toteuttaville henkilöille, jotka esittelevät yrittämisen mahdollisuuksia nuorille.

Kesätyötuki työnantajalle on Forssan kaupungin maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön 16-18-vuotta kuluvan kalenterivuoden aikana täyttävän forssalaisen nuoren. Takautuvasti maksettava kesätyötuki työnantajalle on suuruudeltaan 50 % nuoren palkkauskustannuksista tai enintään 250 euroa. Kesätyön tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työllistävän yrityksen tai yhdistyksen kotipaikkaa ei ole rajattu, joten työllistävä taho voi sijaita myös Forssan ulkopuolella. 

Ratkaisuja työn ja tekijän kohtaamiseen 

Kuvassa nuori nainen

Muuttajapalvelun avulla muuttaminen Forssaan on nyt entistä helpompaa! Muuttajapalvelu takaa asunnon Forssaan työn takia muuttavalle viikossa. Asunto järjestyy Forssa-asuntojen kautta neljäksi kuukaudeksi puoleen hintaan. Lisäpalveluina Muuttajapalvelun asiakkaat saavat tarvittaessa lapsilleen päivähoitopaikan viikossa, sekä työpaikkaliidin tai yritysneuvontaa perheenjäsenelle. 

Opinnäytepankki on kohtaamispaikka netissä, joka yhdistää työnantajat ja korkeakouluopiskelijat yhteisten teemojen kautta. Opiskelija voi ilmoittaa Opinnäytepankkiin ideansa tai valmiin opinnäytetyönaiheen ja tavoittaa näin itseään kiinnostavan yrityksen. Yrittäjä voi tuoda esille tarjoamansa kehittämistehtävän tai opinnäytetyöaiheen ja löytää Opinnäytepankin kautta innokkaan toteuttajan. Opinnäytepankissa yhteyttä voi ottaa suoraan yhteystietonsa ilmoittaneisiin opiskelijoihin tai yrittäjiin.   

Räätälöidyt Ohjaamo-työnantajavierailut yhdistävät nuoret, oppilaitoksen, työnantajat ja TE-palvelut. Yhteisellä tilaisuudella saadaan aikaan laaja-alaista kohtaamista ja suoria kontakteja, kun yksi tai useampi yrittäjä kohtaa oppilaitoksesta saapuneen ryhmän Ohjaamon tiloissa. Nuorille tarjotaan Ohjaamon palveluiden esittelyn lisäksi yrittäjän näkemyksiä oman alan näkymistä, työllistymisestä ja työnhaun asioista. Tietoa alueen työllistymismahdollisuuksista tarjoaa TE-palvelut.

Yhteinen yritysrekisteri mahdollistaa nopean ja täsmällisen tiedonkulun avoimista työpaikoista sekä rekrytointi- ja koulutustarpeista. Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden, Forssan Yrityskehityksen ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhteinen rekisteri palvelee niin verkoston toimijoita kuin myös työnantajia, asiakkaita ja työnhakijoita. Lisätietoja avoimista työpaikoista ja yrityksistä antaa uraohjaaja satu.kaskinen(at)forssa.fi.  

Rekrytointitapahtumat kokoavat yhteen seudun työnantajat, oppilaitokset, työnhakijat, opiskelijat ja työllisyyden hoidon toimijat. Forssan kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa vuosittain kolme rekrytointitapahtumaa. Tammikuussa järjestettävä Tekijä sekä keväälle ja syksylle sijoittuvat Sesonkirekry Pop upit tarjoavat tietoa alueen työpaikoista, erilaisista osaamisen kehittämisen vaihtoehdoista, yrittäjyydestä ja työnhausta. Rekrytointitapahtumien kautta työ ja tekijä todella kohtaavat!    

Tiedontuotanto   

Kuvassa kahvikuppi ja tietokone

Elinvoimakatsaus kokoaa kuukausittain yhteen Forssan työllisyyteen ja elinvoimaan liittyvät keskeisimmät indikaattorit. Katsauksesta saa nopeasti kokonaiskuvan kaupungin tämänhetkisestä tilanteesta. Elinvoimakatsausta tehdään myös Forssan seutukunnan osalta, ja tämä tukee seudullista tiedolla johtamista ja elinvoiman kehittämistä.  

Nykytila-analyysi kaupungin elinvoimasta vuonna 2020 toteutettiin vertaamalla Forssan tilannetta 55 muuhun seutukaupunkiin. Analyysissa tarkasteltiin kaupunkien väestökehitystä ja huoltosuhdetta, työllisyystilannetta ja -hoitoa, koulutustasoa sekä yritystoiminnan tilannetta. Analyysista nousee esiin kaupungin vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet.