Monitoimikeskus Akvarelli

LAPSIYSTÄVÄLLISIN – JÄRKIVIHREIN – JA MEIDÄN OMA!

Forssassa on viime vuosina valmisteltu ratkaisua koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuiksi. Palveluverkkoselvityksen sekä pitkällisen valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 11.6.2018 päätöksen monitoimikeskusmuotoisen rakennuksen suunnittelun aloittamisesta nyt jo puretun Tölön koulun viereiselle tontille. Päätöksen mukaan rakennukseen sijoitettiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluja – eli lakkautettujen Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminta – sekä mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja, esimerkiksi oppilashuollon, nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen palveluja.

Kaupunginvaltuuston 2018 kesäkuinen päätös käynnisti Forssan historian suurimman ja laajimmin eri palveluja koskevan hankkeen. Hankkeen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaupunkistrategian arvot ja sisällöt. Ennen kaikkea kestävä elämäntapa ja järkivihreys sekä lapsiystävällisyys saavat eri tulokulmineen hankkeessa suuren sijan.

Rohkeus, vastuullisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka painottuvat kaikessa Monitoimikeskus Akvarelliin liittyvässä suunnittelussa. Valmistelussa on sitouduttu läpinäkyvyyteen, mikä tulee näkymään etenkin hankkeen viestinnässä.

Kunnianhimoisena, mutta realistisena tavoitteena on, että Monitoimikeskus Akvarellista tulee juuristamme ponnistava tämän ajan sekä tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaava oppiympäristö, jossa varhaiskasvatus- ja koulupäivä sekä etenkin lasten ja nuorten vapaa-aika saavat arvoisensa puitteet. Meidän itsemme näköinen, meille paras. Meidän oma Monitoimikeskus Akvarelli.


RakennusOpetusVarhaiskasvatusMediateekki ja piha-alueFAQ

 

Rakennus

Suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu ja rakentaminen

Akvarellin suunnittelu jakautuu tekniseen rakennussuunnitteluun sekä pedagogiseen suunnitteluun. Pedagogisen suunnittelun tueksi ja resurssiksi on asetettu johtoryhmä ja projektipäällikkö. 

Pohjakuvat ja visualisointikuvat

Pohjakuvat ja visualisointikuvat

Akvarellin arkkitehtisuunnittelun toteutti Parviainen Arkkitehdit Oy ja pääsuunnittelijana toimi Jani Ristimäki. Tutustu arkkitehtitoimiston toteuttamiin visualisointi- ja pohjakuviin.

Rakennuskamera

Rakennuskamera

Akvarellin rakennustyömaan rakennuskameran välittämä kuva päivittyy sivuillemme tunnin välein maanantaista perjantaihin klo 7.00 ja 16.00 välisenä aikana. 

Järkivihreä Akvarelli

Järkivihreä Akvarelli

Kaikissa ratkaisuissa, materiaalien valinnoissa ja toiminnan suunnittelussa on pyritty edistämään järkivihreitä ratkaisuja ja kestävää elämäntapaa.

 

Varhaiskasvatus

Akvarellin päiväkoti

Akvarellin päiväkoti

Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa siten, että 1. kerroksessa on tilat 48:lle alle 3-vuotiaalle lapselle ja 2. kerroksessa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään 84:lle 3-6 -vuotiaalle lapselle.

Meidän päiväkoti!

Meidän päiväkoti!

LastenForssan ja Unicefin Lapsiystävällisen kunnan periaatteiden mukaisesti osallisuuden edistäminen tulee olemaan merkittävä tavoite kaikessa päiväkodin toiminnassa.

Akvarellin päiväkodin pedagogiikasta

Akvarellin päiväkodin pedagogiikasta

Akvarellin päiväkodissa noudatetaan samoja pedagogisia linjauksia kuin muissakin Forssan varhaiskasvatuksen yksiköissä. Esipetusta ohjaava esiopetuksen opetussuunnitelma ja 0-5 -vuotiaiden toiminnan osalta varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa ovat merkittävimmät varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat.

Akvarellin päiväkodin oppiympäristöstä

Akvarellin päiväkodin oppiympäristöstä

Kaikki tilat Akvarellin päiväkodissa ovat kasvatuksen ja oppimisen tiloja. Sekä rakennuksessa sisällä että ulkona piha-alueella toimintaympäristöt tullaan rakentamaan lapsille ikätasoisesti soveltuviksi ja monipuolisesti varhaiskasvatuksen sisältöjä tukeviksi.

 

Opetus

Perusopetus

Perusopetus

Akvarellin perusopetuksen pedagoginen lähtökohta on yhteisopettajuus joko parityönä tai usean opettajan yhteistyönä.

Vuosiluokat 1-6

Vuosiluokat 1-6

Alakoulun solun muodostaa neljä opetusryhmää, jossa neljä opettajaa, erityisopettaja ja ohjaajat suunnittelevat opetuksen oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokat 7-9

Yläkoulussa suunnittelun ja opetuksen lähtökohtana on yhteisopettajuus.  

Pienryhmät

Pienryhmät

Pienryhmissä opiskelee tehostetun ja erityisentuen oppilaita. Oppilaita luokkiin tulee Forssan kaupungin lisäksi seudun muista kunnista Humppilasta, Jokioisilta, Tammelasta ja Ypäjältä.

 

Mediateekki ja piha-alue

Mediateekki

Mediateekki

Akvarellin mediateekissa sijaitsee yleisölle avoin omatoimikirjasto.

Piha-alue

Piha-alue

Akvarellin piha-alue on päiväkodin ja koulun liikunnallinen oppimisympäristö. Koulun ulkopuolisena aikana se toimii avoimena lähiliikuntapaikkana.

 

FAQ

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset

Tälle sivulle keräämme hankkeen aikana useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Aikajana

Aikajana

Aikajanalle on koottu Monitoimikeskus Akvarellin eri vaiheet ja sitä päivitetään sitä mukaa kun uusia vaiheita valmistuu.

 

Jätä meille yhteydenottopyyntö tai anna palautetta!

Jätä tämä tyhjäksi


 
 

Yhteystiedot

Monitoimikeskus Akvarelli
Pihlajakatu 9, 30420 Forssa

Jarmo Pynnönen
Sivistysjohtaja
03 4141 5290
050 5965155
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 

Monitoimikeskus akvarelli lyhyesti

 
Otetaan käyttöön syyslukukaudella 2022
 

Otetaan käyttöön syyslukukaudella 2022

 
Terveelliset, turvalliset ja modernit kasvu- ja oppimisympäristöt noin 700 lapselle ja nuorelle
 

Terveelliset, turvalliset ja modernit kasvu- ja oppimisympäristöt noin 700 lapselle ja nuorelle

 
Ytimen muodostavat päiväkoti, peruskoulu (1-9 luokat) ja erityiskoulu/ pienluokat sekä omatoimikirjasto
 

Ytimen muodostavat päiväkoti, peruskoulu (1-9 luokat) ja erityiskoulu/ pienluokat sekä omatoimikirjasto

 
Sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien 2 varrella ja on monin tavoin kaupungin käyntikortti
 

Sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien 2 varrella ja on monin tavoin kaupungin käyntikortti

 
Piha-alue on myös kaiken ikäisten kaupunkilaisten monipuolinen lähiliikuntapaikka
 

Piha-alue on myös kaiken ikäisten kaupunkilaisten monipuolinen lähiliikuntapaikka

 
Forssalaiset kuosit näkyvät monitoimikeskuksessa monin tavoin
 

Forssalaiset kuosit näkyvät monitoimikeskuksessa monin tavoin