Määräykset ja taksat

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä. Määräykset ovat voimassa koko kaupungin/kunnan alueella, jollei niissä toisin määrätä. Ympäristönsuojelumääräyksillä rajoitetaan ja ohjataan esim. pölyä ja melua aiheuttavia toimintoja, ajoneuvojen pesua, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia ja talousjätevesien käsittelyä.

Forssan kaupunki
Forssan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Humppilan kunta
Humppilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Jokioisten kunta
Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Tammelan kunta
Tammelan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Ypäjän kunta
Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut


Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat

Luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksutaksan mukainen maksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat kunnittain:
Forssan kaupungin taksa
Humppilan kunnan taksa
Jokioisten kunnan taksa
Tammelan kunnan taksa
Ypäjän kunnan taksa


Maa-ainestaksat

Maa-ainesluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maa-ainestaksat kunnittain:
Forssan kaupungin maa-ainestaksa
Humppilan kunnan maa-ainestaksa
Jokioisten kunnan maa-ainestaksa
Tammelan kunnan maa-ainestaksa
Ypäjän kunnan maa-ainestaksa