Määräykset ja taksat

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä. Määräykset on kohdistettu sellaisiin asioihin, joita ei muutoin lainsäädännössä säädellä. Määräykset ovat voimassa koko kaupungin/kunnan alueella, jollei niissä toisin määrätä.

Ympäristönsuojelumääräyksillä rajoitetaan ja ohjataan esimerkiksi pölyä ja melua aiheuttavia toimintoja, ajoneuvojen pesua, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia ja talousjätevesien käsittelyä.

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
perustelut, Forssaperustelut, Humppilaperustelut, Jokioinenperustelut, Tammelaperustelut, Ypäjä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.  Hakemuksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Poikkeamista voi hakea vapaamuotoisesti lähettämällä viestin osoitteeseen ymparisto@forssa.fi.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat

Luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä taksan mukainen maksu.


Maa-ainestaksat

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.