aA
 
 
aA
 

Tonttijaot

 
 

Nähtävillä olevat tonttijaot


Tonttijakoehdotuksen 061-108408 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakomuutosehdotus Linikkalan (5.) kaupunginosan korttelin 1084 tonteille 69 ja 70. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue rajoittuu Hämeentie 39:ssä ja 41:ssä sijaitsevien nykyisten tonttien 61-5-1084-11 ja 61-5-1084-55 alueisiin, kts. 108408-sijainti – linkki.

Tonttijakoehdotus on laadittu tontin 61-5-1084-11 omistajan hakemuksesta. Tonttijakomuutoksen taustalla on edellä mainittujen tonttien omistajien välinen maakauppa. 

Tonttijakomuutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti.

Tonttijakomuutoksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 26.6.1989 hyväksymään asemakaavaan E82 Linikkala II.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30.5. – 13.6.2018 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa).

Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-108408 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 13.6.2018 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse kirjaamo@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:     Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,     sähköposti: etunimi.sukunimi(at)forssa.fi 

Forssassa 29.5.2018                             Forssan kaupunki/  Maankäyttöpalvelu

 

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelu - Kartta ja mittaus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Aki Härmä
kaupungingeodeetti
03 4141 5330
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Esitteet
 

Esitteet

 
 
Linkit
 

Linkit