aA
 
 
aA
 

Tonttijaot

 
 

Nähtävillä olevat tonttijaot


Tonttijakoehdotuksen 061-004501 asettaminen julkisesti nähtäville

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Kuhalan (7.) kaupunginosan korttelin 45 tonteille 1-5. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue sijaitsee Mikonkatu – Esko Aaltosen katu – Yhtiönkatu – Oikokadun rajaamalla alueella. Tonttijakoehdotuksen kohde on esitetty tj004501-sijaintikartta –linkissä.

Tonttijako laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijaon tarkoitus on jakaa asemakaavassa rakennuskortteliin kuuluva alue rakennuspaikkoihin eli tontteihin. Rakennuskorttelissa oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 8.6.2015 hyväksymään asemakaavaan L15 Uusikylä I A (ote L15-kaavakartasta).

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 31.8. – 14.9.2018 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa).

Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-004501 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 14.9.2018 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse kirjaamo@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:     Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,     sähköposti: etunimi.sukunimi(at)forssa.fi 


Forssassa 30.8.2018                             Forssan kaupunki/  Maankäyttöpalvelu
 

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelu - Kartta ja mittaus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Aki Härmä
kaupungingeodeetti
03 4141 5330
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Esitteet
 

Esitteet

 
 
Linkit
 

Linkit