Nähtävillä olevat tonttijaot

Tonttijakoehdotuksen 061-057401 kuuleminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 574 tontille 1. Tonttijakoehdotus on laadittu osaan korttelia. Tonttijaon laatiminen perustuu alueen omistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on nähtävillä 057401-sijainti – linkin kautta.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti.

Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu Forssan kaupunginvaltuuston 31.8.2015 hyväksymään ja 9.11.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L16 Kiimassuo  (linkki L16-kaavaan).

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 14. – 29.3.2019 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa).

Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-057401 – linkin kautta.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 29.3.2019 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta: Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254, sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi 

Forssassa 14.3.2019            Forssan kaupunki Maankäyttöpalvelu