aA
 
 
aA
 

Yksityistiet

kesaniitty.jpg
 
 


yksityistiet

 

Muutos yksityistieavustuksiin:

Kaupunki luopuu yksityisteiden kunnossapito- ja korjausavustuksista

Kaupunkistrategian Terve talous –tavoitteen ja kuntatalouden haasteiden edessä on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2018 Pärjäävä Forssa –talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019-2021.  Osana tätä ohjelmaa on päätetty luopua kaupungin myöntämistä yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.  Tämän mukaisesti tiekuntien ei tule jättää kaupungille tiekunnan toimintaan liittyviä otteita, pöytäkirjoja eikä muitakaan ilmoituksia.

____________________________________________________________________________________________________

Kuntien tielautakuntien tehtävät on siirretty yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Kuntien tielautakunnat eivät ota enää uusia asioita käsiteltäväkseen, mutta saattavat keskeneräiset asiansa loppuun 31.12.2019 mennessä.


 

Yksityistielain muutos

Yksityistielaki (560/2018) on 1.1.2019 korvannut  vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962). Muutoksen keskeisimpiä vaikutuksia on, että tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu ja viranomaistoimintaa siirretty pääasiallisesti Maanmittauslaitokselle ja moiteasioiden osalta käräjäoikeuteen.  Seuraavassa on kuvattu pääpiirteittäin muutoskohtia:

Viranomaistoiminta

Tiekunnat ja tieosakkaat


 

Lisätietoa asiasta saatavilla myös:


 

Yhteystiedot

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi