Yksityistieavustukset

 

VUOSI 2021

Kaupunginvaltuusto on päättänyt  myöntää vuodelle 2021 yksityisteiden kunnossapitoon yhteensä 35.000,00 € määrärahan. Tiekuntien on haettava kunnossapitoavustusta jäljempänä mainitun mukaisesti. Kaupungin kunnossapitoavustus on tarkoitettu yksityistielain 24 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

MYÖNTÄMISPERUSTEET

Yksityistielain mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Lainsäädännön edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. 

Lisäksi kaupungin avustusten osalta edellytetään seuraavien perusteiden täyttymistä

YKSITYISTIEAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Kunnossapitoavustusten hakuaika on kerran vuodessa.  Yksityistieavustusta haetaan hakulomakkeella ja siihen tulee liittää mukaan viimeksi toimitettu vuosikokouksen pöytäkirja ja maksuunpanoluetto. (Yksityistielain 60 § mukaan vuosikokous on pidettävä vuosittain tai siitä erikseen päätettäessä tai tiekunnan sääntöjen mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi.) 

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään keskiviikkona 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Asiakirjat toivotaan toimitettavan ensisijaisesti  tekninen@forssa.fi -sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti postitse Forssan kaupunki/ Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai käyntiosoitteeseen Forssan kaupungintalo,Turuntie 18 30100 Forssa.  Kirjekuoreen tulee olla merkittynä "Yksityistieavustushakemus 2021".

Hakemuslomakkeita saa tämän HAKEMUSLOMAKE -linkin kautta (Lomake on täytettävä ja tulostettava) tai kaupungin palvelupisteestä. Kaupungintalon ollessa suljettuna koronarajoitteiden takia lomakkeen haku vaatii etukäteen yhteydenoton palvelupisteeseen 03-41411. Palvelupisteeseen saa pääsääntöisesti yhteyden työpäivinä klo 9-15.

Hakuilmoitus on julkaistu Forssan Lehdessä  7.3.2021 ja kaupungin nettisivuilla Ajankohtaista-osiossa (https://www.forssa.fi/uutiset/) 5.3.2021 alkaen.

HUOM.  Avustusta voidaan myöntää ainoastaan tiekunnille, joiden hakemus on laadittu edellä mainitulla lomakkeella ja mainittuine liitteinenen  sekä hakemus on saapunut määräajan kuluessa. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliseen hakemuksen täydennyspyyntöön tulee vastata annetussa määräajassa sillä uhalla, että hakemusta ei puutteellisena käsitellä.

YKSITYISTIEAVUSTUKSEN MÄÄRÄ

Kaupungin myöntämän kunnossapitoavustuksen määrä perustuu tien kunnossapitoluokkaan sekä avustettavan tien pituuteen. Kunnossapitoluokka määräytyy yhdyskuntalautakunnan (aiemmin teknisen lautakunnan) tekemiin päätöksiin ja se perustuu kaikille tiekunnille yhteiseen pisteytykseen. Yksityistien pituus on määritetty lainvoimaisessa yksityistietoimituksessa tai tielautakunnan toimituksessa. 

Forssan kaupungin alueella yksityisteiden kunnossapitoluokat on jaettu kuuteen luokkaan. Niiden keskinäiset avustusosuudet kilometriä kohden määräytyvät seuraavasti: 


 

Yksityistielain muutos 1.1.2019

Yksityistielaki (560/2018) on 1.1.2019 korvannut  vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962). Muutoksen keskeisimpiä vaikutuksia on, että tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu ja viranomaistoimintaa siirretty pääasiallisesti Maanmittauslaitokselle ja moiteasioiden osalta käräjäoikeuteen.  Seuraavassa on kuvattu pääpiirteittäin muutoskohtia:

Viranomaistoiminta

Tiekunnat ja tieosakkaat

 

Lisätietoa asiasta saatavilla myös: