yleisten alueiden luvat

Lupa yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella.

Luvan vaativia tilanteita mm.:

Yleisten alueiden käytöstä veloitetaan yhdyskuntalautakunnan päätöksen Yla/§2/25.1.2017  mukaisesti. 

Rakennus- ja maisemaluvat myöntää rakennusvalvonta.