Rakennusvalvonta

Asiakastapaamisia pyritään välttämään ja käynneistä rakennusvalvonnassa tulee sopia etukäteen.  Asioida voi sähköpostilla, puhelimella tai  sovitusti myös TEAMS:llä (videopuhelu) sekä papereiden toimittamisella kaupungintalon postiluukkuun.  Asioidessa kaupungintalolla suositellaan maskin käyttämistä.

Forssan seudullinen rakennusvalvonta vastaa rakennusvalvonnan tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Vaikka tehtävien hoidosta vastaa Forssan kaupunki säilyy kaikissa kunnissa omat rakennusvalvontaviranomaiset kuten lautakunnat ja jaokset.

Virallisissa lähetyksissä pyydetään käyttämään sähköpostiosoitetta
rakennusvalvonta@forssa.fi

Käyntiosoite on Forssan kaupunki, Turuntie 18, 30100 Forssa (avoinna ma 9-16, ti-pe 9-15).
Postiosoite on Forssan kaupunki, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, PL 62, 30101 Forssa. Forssan kaupungin keskus: p. 03 41 411 (ma 8-16, ti-pe 8-15.30).

Pyydämme kärsivällisyyttä, koska käytännön työn organisointi on vasta alussa.
Lomakkeiden päivittäminen on kesken eli vaikka lomakkeissa lukee Forssa, niin niitä voidaan käyttää myös Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän asioissa.

Lisäksi toivomme rakentavia kommentteja ja ehdotuksia tässä muutosvaiheessamme.

Rakentaminen

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusta lähdetään suunnittelemaan aina rakennuspaikkaa koskevien määräysten ja ohjeiden pohjalta. Rakennuspaikan sijainti, maaston muodot ja muu ympäristö ohjaavat myös suunnittelua.

Suunnitteluun tulee varata tarpeeksi aikaa. Jo luonnosvaiheessakin olevat suunnitelmat on järkevää esitellä rakennustarkastajalle. Rakennat sitten uutta tai peruskorjaat, toimithan edellä mainitulla tavalla ja ole riittävän aikaisessa vaiheessa yhteydessä rakennusvalvontaan.

 

Ankkalamminpuistoa