Talsoila I B  asemakaava

Asemakaavasta on valmisteilla kaavaehdotus sekä meluselvityksen tarkistus.   

Asemakaava käsittää Murronkadun, Yrjölänkadun ja I Asemakujan välisen alueen sekä osan Valtatietä 2 ympäristöineen. Asemakaavan uudelle korttelialueelle esitetään asuinaluetta yksityisen omistamalle maalle.
-  Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360.