Ronttismäki asemakaavamuutos  

Kaava käsittää Kalliomäen asuntoalueen I - XI Linjojen välisellä alueella sekä Linikkalankadun varren vanhat omakotirakennukset ja Saksankadun kulmassa olevan rivitalotontin.  Kaavasta valmistellaan asemakaavaehdotusta, johon tarkennetaan asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä tonttijaot. Saman aikaisesti kaavan kanssa tarkistetaan alueellinen rakennusjärjestys ehdotusvaiheeseen. Samalla pyritään saamaan nähtäville myös alueen katusuunnitelmat.

Alueen inventointi on päivitetty ja nyt viimeistellään asemakaavaeh­dotusta, alueellista rakennusjärjestystä ja rakennustapaohjeita, joita käsitellään syksyllä 2024.
-  Lisätietoja antavat: kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 ja
 kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen puh. 03 4141 5346 

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI nähtävänäolo 14.9. - 13.10.2015