Rakennusjärjestys

 
 

rakennusjärjestys

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Forssan kaupungin rakennusjärjestyksessä. Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on luvan tarve syytä tarkistaa rakennusvalvonnasta.

Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys

Kalliomäen asuinalueelle laaditaan Ronttismäen asemakaavan yhteydessä kaavaa täydentävä Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys. Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys täydentää asemakaavan määräyksiä ja se rajautuu vaikutusalueeltaan samalla tavoin. Alueellista rakennusjärjestystä käytetään Kalliomäen alueella Forssan kaupungin yleisen rakennusjärjestyksen sijasta.

Yhdyskuntalautakunta päätti 24.5.2017 asettaa Kalliomäen alueellisen rakennusjärjestyksen 18.5.2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen alustavasti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vaikutusalue sekä luonnos ovat nähtävänä 5. - 30.6.2017. Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa suunnitelmiin ja ilmaista siitä kirjallisesti mielipi­teensä. Mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi viimeistään 30.6.2017 klo 15.

Lisätietoja antavat:

Kutsu yleisötilaisuuteen:

Kaupunki järjestää yhdessä Kalliomäen omakotiyhdistyksen kanssa yleisötilaisuuden Kalliomäen Pappilassa torstaina 15.6.2017 kello 17.00. Tilaisuudessa esitellään Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys, jonka jälkeen asukkailla ja asianosaisilla on mahdollisuus keskustella kaavoittajien kanssa ja esittää mielipiteensä luonnoksesta.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit