Pispanmäki II C asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksella tutkitaan KTY-korttelialueiden muuttamista asumiseen sekä teollisuusalueen muuttamista KTY-alueeksi.