rakennusjärjestys

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Forssan kaupungin rakennusjärjestyksessä (materiaalit osiossa). Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on luvan tarve syytä tarkistaa rakennusvalvonnasta.

Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys

Kalliomäen asuinalueelle laaditaan Ronttismäen asemakaavan yhteydessä kaavaa täydentävä Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys. Kalliomäen alueellinen rakennusjärjestys täydentää asemakaavan määräyksiä ja se rajautuu vaikutusalueeltaan samalla tavoin. Alueellista rakennusjärjestystä käytetään Kalliomäen alueella Forssan kaupungin yleisen rakennusjärjestyksen sijasta.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vaikutusalue sekä luonnos.

Rakennusjärjestyksestä on valmisteilla ehdotus. 

Lisätietoja antavat: