Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä rakennusjärjärjestyksessä.
Kuntien rakennusjarjestykset

.Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on luvan tarve syytä tarkistaa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemus ( 2 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Rakennuslupakartta

Rakennuslupakartta tarvitaan haettaessa rakennuslupaa. Forssan kaupungin rakennuslupakarttapaketti on tilattavissa kartta- ja paikkatietopalveluista , Tuomi Vesanto
Kokonaishinta on 50 euroa, (ei saa olla 3 kk vanhempi).

Tammelan, Humppilan, Jokioisten  ja Ypäjän kuntien kartat tilataan seudullisesta rakennusvalvonnasta rakennusvalvonta@forssa.fi

4. Rakennushankeilmoitus, RH1 - RH2 (1 kpl)

jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma ilmoitus

5. Pääpiirustukset (3 sarjaa)

6.  Kosteudenhallintaselvitys

7. Rakennuspaikan merkitseminen (1 sarja)

8. Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä (3 sarjaa)

9. Poikkeamislupapäätös/suunnittelutarvealueratkaisu

10. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus (1 kpl)

11. Nimetään kosteudenhallintakoordinaattori

12. Erityisalan työnjohtajan hakemus/ilmoitus (1 kpl)

13. Rakennuksen energiaselvitys tai -todistus liitteinen (1 kpl)

14. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta ( 1 kpl / naapuri ) sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikalla

15. Lausunnot