Kaavan eteneminen

Kaavoituksen käsittelyvaiheet ja kaavan eteneminen on selostettu kaavoituskatsauksessa. Alla olevassa kuvassa on esitetty tiivistetysti kaavan eteneminen eri vaiheissa.

Kuva Kaavoitusvaiheet 2017 kaavan eri vaiheiden etenimisestä