Kuhalanaukea - Kaalikorpi osayleiskaava

Kaavan sisällöllisenä tavoitteena on elinkeinoelämää palvelevien alueiden suunnittelu Forssan eteläpuoleisella alueella sekä turvata muiden maankäyttömuotojen, esim. virkistystoiminnan tarpeet ja nykyisen rakennuskannan säilyminen.
Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1992