Kuhalanaukea - Kaalikorpi osayleiskaava

Kaavan sisällöllisenä tavoitteena on elinkeinoelämää palvelevien alueiden suunnittelu Forssan etelänpuoleisella alueella sekä turvata muiden maankäyttömuotojen, esim. virkistystoiminnan tarpeet ja nykyisen rakennuskannan säilyminen.
- Osayleiskaava on vahvistettu 23.2.1993.
- Kaava on tullut voimaan 4.3.1993.