Pispanmäki IV A asemakaava

Asemakaavaluonnos käsittää Fingrid Oyj:n omistuksessa olevan sähköasema-alueen Jokioistentien ja Paanan välisellä alueella sekä osan Paanan ulkoilureittiä.

Kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.11.2014.
Kaava on tullut voimaan 22.12.2014.