Kaava-alueen sijaintikartta
Kaava-alueen sijaintikartta

Paavola I F  asemakaavamuutos 

Asemakaavamuutos koskee Paavolan kaupunginosassa Metsäkalliontien, Kanervakujan ja Saniaispolun rajaama korttelia 718.

Kaavaehdotus hyväksyttiin 22.5.2017 kaupunginhallituksessa.
Kaavan voimaantulo päivä on 3.7.2017.