Lunttila I A asemakaavamuutos

Kaavamuutos käsittää Sipilänkadun ja Sipilänpuiston väliin jäävän liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialueen sekä osan Sipilänpuistoa.

Kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.9.2014.
Kaava on tullut voimaan 10.11.2014.