- Asemakaavaehdotuskartta 
- Asemakaavaehdotusmääräykset

Ehdotusvaihe

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
- Kaavaehdotuskartta 
- Kaavamääräykset 
- Kaavaselostus

Luonnosvaihe