Koulutus - education

Toisen asteen opetusta järjestetään Forssan yhteislyseossa ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä. Valmistava opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti.

Korkeakouluopintoja voi suorittaa Hämeen ammattikorkeakoulussa, sekä avoimessa yliopistossa.

Vaihtoehtoja opiskeluun löydät sivun oikeasta laidasta.


Kasvatus ja opetus -
childhood education and school

Varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, erityisopetuksesta sekä perusopetuksesta löydät kattavat tiedot yhteystietoineen sivuilta kohdasta Kasvatus ja opetus.

Valmistava ja -erityisopetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti.


 

Suomen kieli ja kultturi -
Finnish language and culture

Aikuiset voivat opiskella suomen kieltä muun muassa omatoimisesti, yhdistysten ja järjestöjen toiminnoissa, vapaan sivistystyön kursseilla Wahren-opistossa, Te-toimiston kotouttamiskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksen sekä kaupungin avointen kielikurssien avulla.

Kielen opettelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä tuetaan monipuolisesti, myös kotoutujan oma halu opetella suomen kieltä ratkaisee. Mahdollisuuksista opetella kieltä tiedotetaan ja neuvotaan ja niistä on hyvä kysyä myös ohjauksen yhteydessä.


Suomen kielen opiskelu ja
matalan kynnyksen vapaaehtoisia keskusteluryhmiä

Yhteisötalon keskusteluryhmät

Vapaaehtoistyö, Suomen punainen risti Forssan osasto

Suomen kielen opiskelu Wahren opistossa


Suomen kulttuuri

Tietoa Suomesta

Yhteiskuntatietoa Suomesta, tehtäviä

Tervetuloa töihin - suomen kieltä, suomalaista työkulttuuriatehtäviä Suomen kielen opiskeluun

Suomen kielen alkeet

Kielioppi- ja sanastotehtäviä

Harjoituksia luetun tekstin ymmärtämiseen

Monipuolisia suomen kielen harjoituksia

Sanastoharjoituksia, uuno

Sanastoharjoituksia, games

Monipuolisia harjoitustehtäviä

sanakirjoja, sanastoja ja harjoitustehtäviä eri aloille

Harjoituksia YKI- tutkintoa varten

Suomen kielen kielioppi

Tietoa kielitutkinnoista

Sanasto ja harjoitustehtävät hygieniapassia varten