Lasten ja nuorten Forssa- unicefin lapsiystävällinen kunta

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan tavoitteena on tuottaa palveluja, joiden järjestämisessä huomioidaan kaupunkistrategia, lapsiystävällisyyttä edistävä toimintakulttuuri sekä järjestettyjen palvelujen korkea laatu. 

Lapsiystävällisyyttä palveluissamme määrittävät toimialan lautakunnan päättämät laatupolitiikka:

”Lapsiystävällisyyttä on ennen kaikkea sovittu tapa toimia lasten ja nuorten kanssa. Yhteisön jokainen aikuinen kantaa aikuisen vastuuta ja huolta lasten hyvinvoinnista. Erityisesti vastuuta ottavat Forssan kaupungin palveluksessa olevat, lasten ja nuorten parissa työtätekevät ammattilaiset. He ovat sitoutuneet toimintatapoihin, jotka on julkituotu palvelulupauksissa.

Työtä ohjaa innostuneisuus, korkea työmoraali, ammattitaito ja avoimuus sekä ehdoton tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Yhteistyö ja työnjako huoltajien/vanhempien, viranomaisten ja lasten kanssa toimivien eri tahojen kanssa on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ennaltaehkäisyä painottavaa.”

sekä palvelulupaukset:


Palvelujen korkeaa laatua tukee myös henkilöstön vahva ammattitaito ja sitoutuminen yhdessä valittuun toimintakulttuuriin.