Osavuosikatsaukset

 
 

Osavuosikatsaukset

Kaupungin talousohjeistuksen mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden ja konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille vuosikolmanneksittain 30.4., 31.8. ja 31.12. vallinneen tilanteen mukaan. Osavuosikatsaukset ovat kuukausiraportoinnin lisäksi keskeinen osa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2016 kokouksessaan 14.11.2016

 
 
Linkit
 

Linkit