Henkilöluettelo

Nimi: Aki Härmä
Tehtävänimike: kaupungingeodeetti
Palvelu: Maankäyttöpalvelut - Kartta ja mittaus, Tekninen ja ympäristötoimi, Yritystontit
Työpuhelin 03 4141 5330