Kaupunginarkisto

Forssan kaupunginarkisto huolehtii kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Lisäksi kaupunginarkisto ylläpitää kotiseutuarkistoa, jonka tehtävänä on paikallisen ja alueellisen yksityisluontoisen aineiston kerääminen ja tallettaminen.

Kaupunginarkistossa säilytetään myös Forssan kaupungin painotuotteiden ja julkaisujen kokoelmaa.

Tietopalvelu

Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu.  Asiakirjoihin voi tutustua kaupungintalon tiloissa virka-aikaan. Kaupungintalon ulkopuolelle asiakirjoja ei lainata.

Kaupunginarkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja jokaisen käytettävissä. Salassa pidettäviin asiakirjoihin ja henkilötietorekistereihin liittyy käyttörajoituksia. Asiakirjaa koskevan pyynnön voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse. Lisätietoja antaa kaupunginarkistonhoitaja.

Lahjoitettujen ja talletettujen kotiseutuarkistoon kuuluvien asiakirjojen käytössä noudatetaan niitä luovutettaessa sovittuja ehtoja.