järjestövaikuttaminen

Järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa kehittämiseen eri kanavien kautta ja näistä tärkeimmät on koottu tälle sivulle.                               

 

Forssan seudun hyvinvointivaliokunta

Forssan seudun hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimisesta vastaa seudullinen hyvinvointivaliokunta. Siihen kuuluu Forssan seudun kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kuntien sivistys- ja varhaiskasvatuksesta, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Kelasta, TE-toimistosta, poliisista, Kanta-Hämeen pelastustoimesta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Vuonna 2019 kokoonpano täydentyi järjestöedustuksella. Tällä hetkellä järjestöjä edustaa valiokunnassa järjestökoordinaattori Niina Salo-Lehtinen. 

Hyvinvointikertomuksen painopisteet vuosille 2019-2021 ovat heikoimmassa asemassa olevien eriarvoisuuden vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen sekä ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla. Näiden teemojen alla pyritään myös järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön syventämiseen.

Kiinnostaako hyvinvointivaliokunnan toiminta tai seudullinen hyvinvointisuunnittelu järjestötoiminnan näkökulmasta? Tutustu laajaan seudulliseen hyvinvointikertomukseen täällä (pdf). Voit myös ottaa yhteyttä suoraan järjestökoorinaattoriin. 

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa toukokuussa 2019

Sen tehtävänä edistää yhteistyötä laajasti eri tahojen kesken ja tukea järjestöjen integroitumista mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön. 

Neuvottelukunnassa on edustettuina järjestöjä eri toimialoilta Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilta. Järjestöneuvottelukunta latii myös Kanta-Hämeen järjestöstrategiaa. Tästä työstä lisätietoja täällä. Strategiatyöhön toivotaan mukaan mahdollisimman laaja joukko kantahämäläisiä yhdistyksiä ja järjestöjä.

Kiinnostaako Neuvottelukunnan toiminta ja siihen vaikuttaminen? Kaikki alueen ja seutujen verkostot ovat avoimia, uudet yhdistykset ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön. Voit tutustua järjestöneuvottelukuntaan tarkemmin meidänhäme.fi:llä.

 

FSHKY:n järjestöyhteistyö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestöyhteistyön tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilökohtaisten prosessien läpikäymistä ja arjessa selviytymistä kokemustoiminnan muotoja, vertaistukea ja tukihenkilötoimintaa vahvistamalla. Toiminnan tavoitteena on tukea ammatillista työtä, auttaa asiakkaita uusien voimavarojen löytämisessä ja ehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja tilanteiden kriisiytymistä. 

Hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa järjestöjen käyttöön tiloja, kutsuu järjestöjä säännöllisesti tapaamisiin, ostaa järjestöjen palveluja, osallistuu seudullisen järjestöyhteistyön verkostoihin sekä järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä järjestöjen kanssa.

 

Forssan seudun järjestösilta

Toiminta-alue:  Kanta-Häme
Kunta: Forssa, Humppila, Jokioinen,  Tammela, Ypäjä

Seudullista järjestösiltaa korvaavaa yhteydenpitotapaa suunnitellaan. Lisätietoa tulee kevään aikana.