Avustukset ja rahoitus

Forssan kaupungin tuki

Yhdistyksille ja järjestöille hyvinvointiperustein myönnettävä avustus vuonna 2024

Yhdistyksille ja järjestöille hyvinvointiperustein myönnettävällä avustuksella tuetaan toimintaa, jonka katsotaan lisäävän forssalaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja toimintakykyä sekä toteuttavan Forssan Hyvinvointisuunnitelman 2022 - 2025 periaatteita ja tavoitteita.  Avustuksen myöntämisestä päättää sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ja avustussumma on yhteensä 30 000 €. Laskennallinen enimmäismäärä yhdistystä kohden on 5000 €:n.

Sinä olet tärkeä - Forssan hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025. Suunnitelmassa määritellään ja kuvataan kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävän työn lähtökohdat, toimintatavat ja tavoitteet sekä palvelulupaukset. Avustuksella tuetaan osaltaan suunnitelman tavoitteiden toimeenpanoa.

https://www.forssa.fi/client/forssa/userfiles/hyvinvointisuunnitelma.pdf

 Hakeminen. Avustusta haetaan pe 9.2.2024 klo 15 mennessä. Kirjeitse: Forssan kaupunki, sivistystoimi, Turuntie 18, 30101 FORSSA, tai sähköpostilla: sivistyspalvelut@forssa.fi . Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään merkitään: ”Yhdistyksille ja järjestöille hyvinvointiperustein myönnettävä avustus”. Hakijaa pyydetään tutustumaan huolella päivitettyihin kriteereihin.

Haun tiedot
Hakemuslomake (pdf)

Kysymykset ja lisätiedot: työllisyyspäällikkö Jaakko Leskinen, jaakko.leskinen@forssa.fi, puh. 050 564 0014

_____________________________________________________________________________________________________

Työllistämisen tukeminen

Forssan kaupunki tukee myös yhdistysten työllistämistoimintaa. Yhdistys voi saada: 1. työllistämislainan palkkatuen maksuviiveen järjestelyihin, 2. kuntalisän tukityöllistetyn kuntalaisen palkkauskuluihin, 3. kesätyötuen nuoren palkkauskuluihin sekä 4. korvauksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Liikunnan tukeminen

Forssan kaupunki tekee markkinointisopimuksia paikallisten urheiluseurojen kanssa, jos toiminnalla tai tapahtumalla on valtakunnallista näkyvyyttä. Myös korkeimmalla tasolla urheilevien yksittäisten urheilijoiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Pauliina Jolanki.

Kulttuurin tukeminen

Forssan kaupunki tuottaa kulttuuritapahtumia yhteistyössä kaupungin palveluyksiköiden ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden kanssa. Tukeminen tapahtuu mm. antamalla tiloja käyttöön tai tukemalla tapahtumia muulla tavoin yhteystyösopimuksen mukaisesti. Kulttuuritoimijoille järjestetään myös yhteistyötapaamisia ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja.

Muuta toiminnallista tukea

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Aurora-tietokanta

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannan käyttö on maksutonta. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto.

Lisätietoa:
www.aurora-tietokanta.fi

Kansalaisyhteiskunta.fi -palvelun rahoitushakemisto

Kansalaisyhteiskunta.fi-palvelun rahoitushakemisto auttaa järjestöjä löytämään hankkeelleen ulkopuolisen rahoittajan. Palvelussa on etsintää helpottava hakutoiminto, jolla voi hakea sopivaa rahoittajaa nimen, luokituksen ja/tai asiasanojen avulla.

Lisätietoa:
www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto

Seuratoiminnan kehittämistuki

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset.  Hakuaika marras-joukukuu.

Lisätietoa:
minedu.fi/avustukset

Kanta-Hämeen järjestöjen rahoitusopas