aA
Sisältöön »
 
 
aA
 

Wahren-opisto, historia ja hankkeet

 
 

HISTORIA

Wahren-opisto aloitti toimintansa vuonna 1920 Forssan työväenopiston nimellä. Opisto on toiminut myös Forssan kansalaisopiston ja Forssan aikuisopiston nimellä. Elokuussa 2008 nimeksi tuli Wahren-opisto.

Opisto tarjoaa perinteisten kansalaisopistokurssien lisäksi myös taiteen perusopetusta. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Myös kielitutkintoja voi suorittaa.

Forssan kansalaisopiston opistolaiskunta ylläpitää kesämökkiä ja saunaa sekä järjestää retkiä ja matkoja.

Wahren-opistossa opiskelee vuosittain noin 2000 opiskelijaa n. 300 kurssilla. Kurssien yhteenlaskettu tuntimäärä on noin 6500 tuntia.

Opiston rehtori toimii myös Jokiläänin kansalaisopiston rehtorina. Wahren-opistolla on 4 päätoimista opettajaa, yhteinen musiikinopettaja musiikkiopiston kanssa sekä vuosittain 50-60 tuntiopettajaa ja noin 20 luennoitsijaa.

Hankkeet/projektit

VETÄVÄ2016-hanke

VETÄVÄ2016 on Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston yhteinen laatu- ja kehittämishanke (LAKE-hanke). Sen tarkoituksena on kehittää Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston opetustoimintaa sekä opettajien pedagogisia taitoja niin lähi-, etä- kuin verkko-opetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on ottaa verkko- ja etäopetuksen menetelmät ja välineet osaksi opiston normaalia opetustoimintaa ja siten mahdollistaa opiskelijan osallistuminen kurssille paikasta riippumatta. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun asti, mutta sen tulokset kantavat eittämättä pidemmällekin. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen myötä Wahren-opisto on ottanut käyttöön Peda.net-oppimisympäristön. Täältä pääset Wahren-opiston Peda.net-sivuille. (tekstistä aukeaa suora linkki: https://peda.net/forssa/wahren-keskus/wahren-opisto)

Opiston opiskelijat ovat tärkeä osa hanketta opistojen henkilökunnan ja opettajien ohella. Minkälaisia verkkokursseja tai etäopiskelumahdollisuuksia sinä haluaisit Wahren-opiston kurssiohjelmaan? Anna rohkeasti palautetta opiston kursseilla tai toimistolla.