Wahren-keskus

Wahren-keskus koordinoi Forssan kaupungin yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalveluita sekä museo-, kirjasto- ja tietopalveluita sekä edistää eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. 

Kaupunkistrategian mukaisesti tuotetut laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

Wahren-keskuksen palveluyksiköt toimivat Forssan Kehräämöalueella (Wahreninkatu).