aA
 
 
aA
 

Valmentava opetus

Lähikuva lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaiden töistä
 
 

taideleikkikoulu 4-5-vuotiaat

63 tuntia /vuosi.  

Kesto 1 - 2 vuotta aloitusiästä riippuen.  

Taideleikkikoulussa luodaan pohja myöhemmille opinnoille. Opetuksen lähtökohtana on lapsen luontainen leikki, uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Opetuksessa luodaan tilanteita, joissa lapsi voi tehdä aistejaan käyttäen havaintoja. Tieto ja taito syventyvät omien kokemusten kautta. Alusta alkaen on myös tärkeää oivaltaa, ettei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa tapaa tehdä kuvaa. 

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaan työnäyte