Uutiset

Europarlamenttivaalit 2024

03.06.2024

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan 9.6.2024. Ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. Europarlamenttivaaleissa Suomesta valitaan 15 meppiä eli Euroopan parlamentin jäsentä.

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungintalon pääoven vieressä. Ehdokaslistojen yhdistelmä asetetaan nähtäväksi heti, kun se on toimitettu kaupungille.

Vaalimainonta

Europarlamenttivaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä keskiviikkona 22.5.2024. Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalin toimittamisesta eli viimeistään 13.6.2024.

Vaalimainokset sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin paikkoihin. Vaalimainokset asetetaan telineisiin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella on yksi rinnakkainen vaalimainospaikka. Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin esim. kovalevy) koko tulee olla 80 x 120 cm. Torilla sijaitseva vaalimainosteline on kaksipuoleinen.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue                      Äänestyspaikka

1. Teatteritalo                      Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka                             Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila                            Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo                 Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala                             Urheilutalo Feeniks, Lallintie 1
6. Kojo                                Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö                                 Monitoimikeskus Akvarelli, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.–4.6.2024.

Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

 Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen, Rimpikodon ja Tyykihovin palvelukeskukset, Attendo Retonkihovi, Esperi Hoivakoti Puuvilla, Esperi Koti Popliini, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Myös ajokortti kelpaa. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan kaksi valokuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää ja tulostaa tai hakea palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 03 41 411 ja 03 4141 5275. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

Lautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (hallintopalvelujen) yhteystiedot:

Forssassa 25.4.2024

Keskusvaalilautakunta