Uutiset

Osallistuvan budjetoinnin jatkokysely on käynnissä

15.04.2024

Osallistuvan budjetoinnin jatkokysely on käynnissä

Kaupunkilaiset pääsevät äänestämään Forssan kaupungin verkkosivuilla ja Forssan kaupunginkirjastossa, mihin osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määräraha käytetään. Äänestysaikaa on 15.4.2024 saakka.

 

Forssan kaupunki kysyi helmi-maaliskuun vaihteessa asukkailtaan ideoita ja ehdotuksia, miten 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määräraha käytettäisiin vuonna 2024. Hyviä ja monipuolisia ideoita tuli yhteensä 212 kappaletta. Forssan kaupunki kiittää kaikkia ehdotuksen antaneita!

Ehdotuksista valikoitiin äänestysvaiheeseen 16 yleishyödyllistä ja laajalle joukolle iloa tuottavaa hanketta, jotka olisivat toteutettavissa määrärahan puitteissa.

Nyt saat antaa äänesi mielestäsi parhaalle ehdotukselle osallistuvan budjetoinnin jatkokyselyssä.

Kaupunginhallitus päättää äänestyksen perusteella, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.