Uutiset

Osallistuva budjetointi 2024

15.03.2024

Osallistuva budjetointi 2024

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaihe on auki 26.2.-17.3.2024. Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään.

 

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Forssassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan siten, että kaupunkilaiset, Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään ja äänestää sen jälkeen, mihin tehdyistä ehdotuksista rahasumma käytetään.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 määrärahalla kunnostettiin Lamminrannan kuntoportaat ja vuonna 2022 äänestyksen perusteella kohennettiin Mäkilammin uimapaikan ilmettä.

Ehdotusvaihe on käynnissä kolme viikkoa 26.2.–17.3.2024. Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista järjestetään kevään aikana äänestys, jonka perusteella kaupunginhallitus päättää, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.

Toteuttamiskelpoisen ehdotuksen tulisi olla yleishyödyllinen ja tuottaa iloa ja hyötyä laajalle joukolle kuntalaisia. Ehdotusten tulee olla kaupungin toimivallan sekä 20 000 euron määrärahan puitteissa toteutettavissa, eikä niistä saisi myöhemmin aiheutua merkittäviä vuotuisia kustannuksia.

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheeseen voi osallistua verkossa kyselylomakkeen kautta. Ehdotuksia kerätään lisäksi myös kaupunginkirjastossa kirjaston aukioloaikoina.