Uutiset

Kooste “Ikäystävällinen ja esteetön asuminen Forssassa” -keskusteluillasta

13.09.2023

Kooste “Ikäystävällinen ja esteetön asuminen Forssassa” -keskusteluillasta

Forssan kaupungintalon valtuustosalissa järjestettiin 5.9.2023 kello 18 Ikäystävällinen ja esteetön asuminen Forssassa -keskusteluilta, josta kerättyjä materiaaleja tullaan hyödyntämään Forssan hyvinvointityössä.

 

Forssan kaupunki järjesti 5.9.2023 kuntalaisille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa teemana oli "Ikäystävällinen ja esteetön asuminen Forssassa". Keskusteluun osallistuivat kaupungin teknisen ja ympäristötoimen, nuorisotoimen ja hyvinvointityön sekä Forssa-Asunnot Oy:n edustajat, jotka pitivät alustukset aiheesta. Osallistujia yhteiseen keskusteluun saatiin mukavasti. 

Ikäystävällistä ja esteetöntä asumista pohdittiin keskusteluillassa seuraavista näkökulmista: mitä ikäystävällisen asumisen mahdollistaminen tarkoittaa asuntojen ja rakennusten sekä lähiympäristön kannalta sekä mitä ikäystävällisessä asumisessa tulee huomioida saavutettavuuden, palveluiden ja yhteisöllisyyden edistämisen osilta. Keskusteluissa nousivat esiin etenkin tiedon saannin saavutettavuus liittyen kaupungin palveluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erityisesti peräänkuulutettiin sujuvaa tiedon ja palvelujen saantia myös ilman älylaitteita. Palveluihin hakeutumiseen ja paikan päällä asiointiin toivottiin tarvittaessa saatavan tukea. 

Esteettömyyden ja ikäystävällisyyden asunnoissa ja asuinrakennuksissa kuvailtiin toteutuvan muun muassa hissin ja apuvälineiden käyttömahdollisuuksilla, keittiö- ja pesutilojen esteettömyys- ja turvaratkaisuilla sekä soveltuvilla mitoituksilla. Lähiympäristöjen osalta pohdittiin, että esteettömyys, toimivuus ja viihtyisyys edistyvät muun muassa sujuvalla lähiliikenteellä, yhteiskuljetuksilla, luontoläheisyydellä sekä huomioimalla kivetykset, kaltevuudet ja levähtämispaikat. Palveluilta ja päivittäistavarakaupoilta odotettiin etenkin läheistä sijaintia. 

Kotona asumisen ja arkielämän elämisen tukemisen todettiin keskusteluissa vaativan muun muassa erilaista aktivointia, kotona vierailuja sekä apua asiointiin, liikkumiseen ja digiasioiden hoitamiseen. Ihmisiä tulisi kannustaa lähtemään kotoa liikkeelle ja myös tehdä tämä mahdolliseksi heille. Esimerkiksi soveltuvilla kokoontumis- ja kerhotiloilla, kyläyhdistyksillä ja asuntoalueen yhteistyöllä voitaisiin edistää yhteistä toimintaa ja tekemistä. Lisäksi kaivattiin enemmän yhteisöllisyyttä ja arjen vuorovaikutusta, kuten auttamista puolin ja toisin eri-ikäisten kesken ja tuttavuudentekoa naapureihin. 

Kaikkiaan keskusteluillassa heräsi hyvinkin aktiivista keskustelua ikäystävällisestä ja esteettömästä asumisesta. Tilaisuudesta kerätystä materiaalista julkaistaan laajempi kooste ja materiaalia tullaan hyödyntämään Forssan hyvinvointityössä. Kiitokset keskusteluun osallistujille!