Uutiset

Eduskuntavaalit 2023

24.03.2023

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023. Eduskuntavaaleissa valitaan Suomen eduskuntaan 200 kansanedustajaa nelivuotiskaudeksi.

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungintalon pääoven vieressä. Ehdokaslistojen yhdistelmä asetetaan nähtäväksi heti, kun se on toimitettu kaupungille.

Vaalimainonta

Eduskuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin hallinnassa tai määräämisvallassa olevilla alueilla keskiviikkona 15.3.2023. Vaalimainosten asettajien on poistettava mainoksensa neljän päivän kuluessa vaalin toimittamisesta eli viimeistään 6.4.2023.

Vaalimainokset sijoitetaan liitteenä olevan kartan osoittamiin paikkoihin. Vaalimainokset asetetaan telineisiin ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä luettuna vasemmalta oikealle siten, että kullakin ehdokkaita asettaneella puolueella on yksi rinnakkainen vaalimainospaikka. Telineen taulupaikkaan sopivan taulun (taustapahvin esim. kovalevy) koko tulee olla 80 x 120 cm. Torilla sijaitseva vaalimainosteline on kaksipuoleinen.

Äänestysalueet ja -paikat Forssan kaupungissa

Äänestysalue           Äänestyspaikka

1. Teatteritalo         Teatteritalo, Torikatu 8
2. Heikka                Heikan koulu, Saksankatu 23
3. Talsoila               Talsoilan koulu, Talsoilankatu 34
4. Kaupungintalo     Kaupungintalo, Turuntie 18
5. Kuhala                Urheilutalo Feeniks, Lallintie 1
6. Kojo                   Koijärven koulu-päiväkoti, Pukkilantie 131
7. Tölö                    Monitoimikeskus Akvarelli, Pihlajakatu 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.–28.3.2023. Forssassa äänestyspaikkoina ovat:

Äänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Laitosäänestys

Forssassa ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyt laitokset ovat Forssan sairaala, Heikanrinteen, Rimpikodon ja Tyykihovin palvelukeskukset, Attendo Retonkihovi, Esperi Hoivakoti Puuvilla, Esperi Koti Popliini, Niittyvillan asumisyksikkö ja Lamminrannan asumispalveluyksikkö.

Äänestys toimitetaan osastoilla, yhteisissä tiloissa ja tarvittaessa huoneissa. Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysajan alussa ennakkoäänestyksen yksityiskohdista.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Myös ajokortti kelpaa. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Siihen tarvitaan kaksi valokuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu kotiäänestykseen oikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää ja tulostaa tai hakea palvelupisteestä kaupungintalon 1. kerroksesta. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi myös puhelimitse; ilmoituksia otetaan vastaan keskushallinnon hallintopalveluissa, p. 03 41 411 ja 03 4141 5275. Äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

Lautakunnan yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Keskusvaalilautakunnan ja sen kanslian (hallintopalvelujen) yhteystiedot:
 – käyntiosoite Kaupungintalo (2. krs), Turuntie 18
 – postiosoite PL 62, 30101 Forssa
 – puhelinvaihde (03) 41 411
 – sähköposti vaalit@forssa.fi
 – toimisto avoinna ma–pe klo 9–15, käynnistä pyydetään sopimaan etukäteen.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä klo 9–15 keskushallinnon hallintopalveluissa (kaupungintalon 2. krs).

Forssassa 3.2.2023

Keskusvaalilautakunta