Uutiset

Kompostointi-ilmoituksen jättäminen

16.01.2023

Kompostointi-ilmoituksen jättäminen

1.1.2023 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa jätelautakunnalle.

 

Mikäli biojätteen kompostointiin on käytössä jätehuoltomääräysten mukainen kompostori, tulee kompostoinnista ilmoittaa jätelautakunnalle. Kompostori voi olla itse tehty tai tehdasvalmisteinen ja sen tulee olla lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Vaatimus lämpöeristyksestä ei koske vain kesäaikana käytössä olevilla vapaa-ajan kiinteistöllä sijaitsevia kompostoreita.

Kompostointi-ilmoituksen voi jättää jätelautakunnan sähköisessä asioinnissa osoitteessa www.asioin.fi. Paperisen lomakkeen voi tilata jätelautakunnasta (03 4141 5336/ jätehuoltopäällikkö).

Hyväksytystä ilmoituksesta ei tule viestiä ilmoittajalle. Mikäli ilmoitus on täytetty puutteellisesti tai sitä ei käsitellä, on jätelautakunta yhteydessä ilmoittajaan. Ilmoitusta ei käsitellä esimerkiksi sen takia, että ilmoitettu kompostori ei täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia.

Lisätietoa jätehuollosta on luettavissa osoitteessa: www.jateltk.fi.