Uutiset

Verkkokysely luonnonvaroista ja oikeudenmukaisuudesta

26.01.2023

Verkkokysely luonnonvaroista ja oikeudenmukaisuudesta

Itä-Suomen yliopiston YHYKE-tutkimus- ja kehittämishankkeeseen liittyen on meneillään kysely, johon toivotaan vastauksia myös Forssassa asuvilta, työskenteleviltä ja mökkeileviltä.

 

Itä-Suomen yliopistossa on meneillään YHYKE-tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkitaan ympäristöoikeudenmukaisuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä maaseudulla, erityisesti energiasiirtymän kontekstissa. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Osana tutkimusta toteutetaan verkkokysely kohdekunnissa. Kyselyn avulla selvitetään paikallisten näkemyksiä energiasiirtymästä, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja oikeudenmukaisuudesta. Kysely on suunnattu Forssan, Tammelan, Heinäveden, Iin, Inarin, Kaustisen ja Sodankylän kunnissa asuville, työskenteleville ja mökkeileville.

Kysely on auki 9.1.—5.2.2023. Kaikki kyselyssä kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastauksia voida liittää vastaajiin. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kysely on suunnattu vähintään 15 vuotta täyttäneille. 

Linkki kyselyyn:

https://mpt.link/yhykekysely