Uutiset

Tontin Tapulikatu 6 luovuttaminen julkisella tarjouskilpailulla

21.09.2022

Tontin Tapulikatu 6 luovuttaminen julkisella tarjouskilpailulla

Forssan kaupunki julistaa yllä mainitun tontin haettavaksi julkisella tarjouskilpailulla

 

Tontin Tapulikatu 6 (kiinteistötunnus 61-1-61-11) luovuttaminen julkisella tarjouskilpailulla

Forssan kaupunki julistaa yllä mainitun tontin haettavaksi julkisella tarjouskilpailulla.

Alla linkki kaupunginhallituksen asiaa koskevaan päätökseen (12.9.2022 § 252), jonka yhteydestä löytyy lisätietoja tarjouskilpailun kohteesta (liitetiedostot):
Dynasty tietopalvelu (oncloudos.com)

Mikäli yllä oleva linkki ei toimi, niin ko. kaupunginhallituksen päätös liitteineen löytyy hakemistopolusta: www.forssa.fi / Kaupunki ja Hallinto /  Esityslistat ja pöytäkirjat.

Sitovat ja kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa, joka on varustettava merkinnällä ”Tapulikatu 6”, Forssan kaupungin kirjaamoon 28.10.2022 klo 15:00 mennessä seuraavasti:

Lisätietojen antaja/yhteyshenkilö:

Aki Härmä
 kaupungingeodeetti
 050-564 0017
 aki.harma(at)forssa.fi