Uutiset

Osallistuvan budjetoinnin jatkokysely on käynnissä

03.08.2022

Osallistuvan budjetoinnin jatkokysely on käynnissä

Kaupunkilaiset pääsevät äänestämään Forssan kaupungin verkkosivuilla ja Forssan kaupunginkirjastossa, mihin osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määräraha käytetään. Äänestysaika on 6.7.–10.8.2022.

 

Forssan kaupunki kysyi kesäkuussa asukkailtaan ideoita ja ehdotuksia, miten 20 000 euron osallistuvan budjetoinnin määräraha käytettäisiin vuonna 2022. Hyviä ideoita tuli ilahduttavan paljon. Forssan kaupunki haluaakin kiittää kaikkia osallistuneita. Monipuolisista ja hyvistä ehdotuksista jatkojalostettiin määrärahan puitteissa toteutettavia hankkeita. Nyt nämä yleishyödylliset ja laajalle joukolle iloa tuottavat hankkeet ovat kuntalaisäänestyksessä.

Anna äänesi parhaalle ehdotukselle osallistuvan budjetoinnin jatkokyselyssä.

Kaupunginhallitus päättää äänestyksen perusteella, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.