Uutiset

Forssa mukana vetovoimatutkimuksessa

22.06.2022

Forssa mukana vetovoimatutkimuksessa

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 57:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta. Seutukaupungeilla viitataan sellaisiin kaupunkeihin, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammi-helmikuussa 2022.

 

Innolinkin toteuttaman seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen tulokset vuodelta 2022 ovat valmistuneet. Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 57:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta. Seutukaupungeilla viitataan sellaisiin kaupunkeihin, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammi-helmikuussa 2022. Tutkimus perustuu yhteensä noin 13 100 vastaukseen. Tutkimus on seuranta vuonna 2019 vastaavalla tavalla toteutetulle kyselylle.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kokemuksellista tietoa seutukaupunkien tunnettuudesta, imagosta sekä ulkoisesta vetovoimasta ja pitovoimasta. Pehmeillä mittareilla tuotettu tieto tarjoaa seutukaupungeille työvälineitä muun muassa kaupunkien imagon ja vetovoiman kehitystyöhön. Lisäksi vuoden 2022 tutkimuksessa tuotetut tulokset toimivat vertailukohtana vuoden 2019 vastaavan tutkimuksen tuloksiin.

Tunnettuus hienoisessa nousussa

Kun verrataan tutkimustuloksia vuoden 2019 vastaavan tutkimuksen tuloksiin, voidaan nähdä, että Forssan tunnettuus on hieman parempi kuin kolmen vuoden takaisissa tuloksissa. Trendi on sama myös muissa seutukaupungeissa. Imagon osalta lukemat ovat sekä Forssan että muidenkin seutukaupunkien osalta pysytelleet vuoden 2019 lukemissa. Suurten kaupunkien asukkaiden keskuudessa muuttohalukkuus Forssaa, samoin kuin muitakin seutukaupunkeja kohtaan on tunnettuuden tapaan hienoisessa nousussa edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Imagotyölle tarvetta Forssassa

Tutkimuksen tulosten perusteella Forssassa on tarvetta imagotyölle. Kaupunkilaisten tunnistamat Forssan vahvuudet vaikuttavat jäävän ulkopaikkakuntalaisille hieman vieraiksi. Forssalaisten omat mielikuvat kotikaupungistaan ovat positiivisia, mutta tutkimukseen osallistuneille suurten kaupunkien asukkaille Forssan valtit jäävät aavistuksen pimentoon. Ulkopaikkakuntalaisista vastaajista 22% kertoi tuntevansa Forssan melko tai erittäin hyvin. Forssan keskeisiksi vetovoimatekijöiksi nousee ulkoisten mielikuvien perusteella turvallisuus, kaupalliset palvelut sekä liikenteellinen saavutettavuus. Forssalaisten mielikuvissa vetovoima perustuu asuinympäristöön, turvallisuuteen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin.

Avaa tutkimus tästä.